Co způsobuje bolesti zad?

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA
primář centra léčebné rehabilitace, Nemocnice Prostějov
přednosta Fyzioterapie FZV, Univerzita Palackého Olomouc

Úvod

Příčiny bolestí zad tzv. vertebrogenního algického syndromu, dělíme obecně podle poruch na funkční a strukturální. Funkční potíže jsou poruchy fungování pohyblivosti páteře v meziobratlových kloubech nebo přetížení páteřních svalů, vazů. Bolestí zad se mohou projevit i poruchy vnitřních orgánů. Další příčinou bolestí zad jsou strukturální změny páteře a okolních tkání, které mají patologické morfologické změny vzniklé nadměrnou zátěží nebo nemocí.

Lidská páteř je tvořena obratli, meziobratlovými ploténkami, vazy, svaly, meziobratlovými klouby a vystupujícími míšními nervy. Každá z těchto páteřních struktur je namáhána a může být příčinou bolestí zad.  

Mezi rizikové faktory vzniku bolestí zad se řadí dlouhodobé nevhodné držení těla, nesprávné provádění pohybů během dne nebo během fyzického cvičení. Dalšími rizikovými faktory jsou zvýšené svalové napětí způsobené nadměrným fyzickým či psychickým stresem, oslabení břišních a zádových svalů udržujících vzpřímený trup a nebo nadváha.

Nejčastěji se bolesti zad projevují v oblasti beder, dále pak v oblasti krku a nejméně bolestivá bývá hrudní páteř. 

Vlastní příčiny bolesti zad

● Doprovodnými bolestivými patologickými změnami obratlů jsou zlomeniny, nádory páteře a záněty páteřních struktur (např. osteomyelitida).

● Meziobratlové ploténky mohou být dalším zdrojem bolesti páteře. Během lidského stárnutí dochází ke snížení pružnosti plotének, což způsobuje změnu jejich tvaru a objemu. Tyto změny meziobratlových plotének vedou ke snížení schopnosti absorbovat a rozdělit zátěž v páteřních segmentech, což může být jedna z příčin „výhřezu“ ploténky. Mechanické přetěžování, porucha látkové výměny a genetické předpoklady jsou dalšími příčinami opotřebení meziobratlové ploténky a následnému vzniku bolestí zad. Za normálních podmínek je vnitřek meziobratlové ploténky inervován minimálně. Během opotřebení ploténky však dochází k růstu okolních nervových zakončení do středu meziobratlové ploténky. Tyto změny v meziobratlové ploténce způsobují zvýšené vedení a vnímaní bolesti z plotének.

● Vazy páteře jsou důležité pro udržení dostatečné pevnosti a současně správné hybnosti páteře. Uvolněné, poškozené, zbytnělé nebo zvápenatělé vazy mohou být zdrojem bolesti zad. Tyto patologické změny vazů jsou rizikovým faktorem vzniku nestability páteře a mohou vést ve svém důsledku k výhřezům meziobratlových plotének a útlaku míšních nervů.

● Svalová bolest bývá následkem přetěžování páteře při dlouhodobých, nadměrných nebo nesprávných zatíženích. Pro chronickou svalovou bolest je charakteristická přítomnost bolestivých „zatuhlin“ uvnitř svalů tzv. spoušťových bodů.

● Meziobratlové klouby zajištují kontakt a pohyblivost mezi jednotlivými obratli. V bederní páteři tyto klouby chrání páteř před střižnými silami, nadměrným otáčením a ohýbáním. Kloubní pouzdro a okolní struktury jsou bohatě inervovány a tyto nervy zaznamenávají změny v meziobratlových kloubech. Při poruchách funkce páteře jsou významným zdrojem bolesti páteře. Opakující se zátěž způsobuje poškození kloubů, dochází k uvolňování zánětlivých látek (mediátorů), což vede k roztažení a napnutí kloubního pouzdra. Vlivem napnutí pouzdra dochází k podráždění kloubních nervových zakončení a bolesti. Následkem podrážděných kloubních pouzder bývá i zvýšené napětí svalů kolem páteře.

● Útlak nervových kořenů bývá způsoben vyhřezlou meziobratlovou ploténkou, velkým kostním obratlovým výrůstkem tzv. osteofytem nebo např. pooperační jizvou. Poškození nervového kořene se projevuje bolestí, poruchou citlivosti a hybnosti.

Závěr

Bolesti zad jsou velmi častým onemocněním v naší populaci. Příčinou bolestí mohou být různé poruchy struktury nebo funkce páteře a okolních tkání. Rozpoznání těchto příčin je základním předpokladem úspěšné léčby a cílené prevence, jak předcházet bolestem zad.

V Olomouci 1. 6. 2020

doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA